GDPR/informatieveiligheid

AVG (GDPR) is in deze tijd naast een must ook een verplichting voor elke kmo en overheidsdienst.

25 mei 2018, de nieuwe Europese privacywet (AVG) die van kracht komt. Hulp nodig? Zowel naar GDPR compliancy als naar technische informatiebeveiliging…

Meer en meer krijgen we te maken met de verplichting om te voorzien in een beleidsmatige aanpak van de informatieveiligheid. Een informatieveiligheidsconsulent/DPO is hiervoor de aangewezen persoon om dit plan/beleid te helpen uitrollen.

Wij kunnen deze diensten aanbieden in de vorm van een korte consultancy opdrachten of door een jaarlijkse inzet van één van onze veiligheidsconsulenten, waarbij deze een aantal uur per maand aanwezig is om een risicoanalyse uit te voeren, veiligheidsplan op te stellen en een duw in de rug te geven om dit plan om te zetten in een beleid in samenspraak met het management.

maak nu een afspraak