Installatie & Migratie

 

Een succesvolle server migratie vereist een gedegen voorbereiding.
Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren wij uw huidige situatie:
welke server(s) gebruikt u nu, welke systemen zijn van die server afhankelijk, waar staat de nieuwe server, wanneer is het meest geschikte moment om de migratie te laten plaatsvinden, enz…

Een server migratie kan bijvoorbeeld plaatsvinden vanuit veiligheidsoverwegingen of vanwege het vervangen van oude apparatuur.

Een groot aantal vragen komen aan bod, zodat het gehele migratieproces zo geruisloos mogelijk kan verlopen voor u, uw medewerkers en uw klanten.

Daar onze netwerkbeheerders eveneens alle projecten doorlopen, hebben zij ook ervaring met het opzetten en beheren van de daarbij horende infrastructuur.
Dit kan gaan van routers, firewalls, switchen, netwerkprinters, enz…

contacteer ons vrijblijvend