Privacyverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens.

Litek hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

De persoonsgegevens die je via www.litek.be verstrekt, worden verwerkt door Litek, Nieuwe Molenstraat 1A te 8980 Passendale.

Litek is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Doeleinde van de verwerking.

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

Invullen contactformulier op website : contactname Litek

Aard van de verwerkte gegevens.

Ben je een bezoeker van onze website en neem je contact op met Litek aan de hand van het contactformulier, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mail.

Bewaartermijn van de gegevens.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Doorgifte aan derden.

Litek geeft je gegevens in geen enkel geval door aan derden.

Beveiliging van de gegevens.

Litek neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Jouw rechten als betrokkene.

Je kan een inzage van je gegevens altijd bekomen door middel van een mail gericht aan privacy@litek.be.

Je kan ook foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen door middel van een mail gericht aan privacy@litek.be.

Je kan jouw gegevens laten verwijderen door middel van een mail gericht aan privacy@litek.be.

Vragen of klachten?

Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@litek.be.

Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via contact@apd-gba.be.